Hvad påvirker valutakursen?

Både på det private marked og i erhvervslivet er valutakurs et vigtigt emne, da det kan have en stor betydning, uanset om man vil købe, sælge eller veksle valuta. Generelt kan det siges, at en højere værdi af et lands valuta giver en dyrere eksport, men en billigere import. Ved en lav sats bliver det dermed billigere for virksomhederne at købe varer og tjenesteydelser fra dette land.
Desuden bruger man også valutakursen som en indikation af, hvordan økonomien klarer sig. En høj og stabil valutakurs indikerer normalt, at den økonomiske tilstand er stabil. En anden vigtig indikator for en valutas værdi er BNP (bruttonationalprodukt) for det enkelte land. BNP ses som en vigtig indikator for, hvordan valutakurserne vil udvikle sig i fremtiden. Hvert kvartal indrapporter de fleste lande deres BNP, og det er da et godt mål for, hvordan landets finansielle status er i øjeblikket. Oversat til kurserne kan man stærkt forenklet konkludere, at hvis et lands BNP stiger, tenderer også landets valuta til at blive styrket. Bemærk, at der dog er mange flere komplekse faktorer, der påvirker valutaen på langt sigt. På kort sigt bestemmes valutakursændringer ofte på det indenlandske kapitalmarked.
 

Svag eller stærk dansk krone?

I Danmark påvirkes vi på forskellig vis, når vores egen valuta, den danske krone, svækkes eller styrkes. En svækkelse af den danske krone vil påvirke positivt i en masse forskellige sammenhænge. På et større nationalt plan kan en svækkelse bidrage til, at konjunkturen styrkes, da eksportsektoren påvirkes positivt, og det bliver billigere for andre lande at købe varer og tjenester fra Danmark. På et mere privatøkonomisk plan for os almindelige danskere, er det primært turistindustrien, der påvirkes positivt. Faren ved en svag valuta er, at inflationen kan stige.
Den aktuelle valutakurs er central, når du skal ud at rejse. Skal du rejse til et land med en svag valuta, kan du ofte finde varer til en lavere pris end herhjemme, da en svag valuta på denne måde bidrager til at sænke værdien. Husk, at det ofte kan være billigere at veksle valuta hjemmefra, før du rejser, da der er flere store kreditinstitutioner, der veksler ganske gratis. Bemærk også, at mange banker og kreditforeninger kan have høje vekslingspreads. Brug en valutaomregner før du skal ud at rejse.

Med spreads refereres der til den forskel i værdi på køb- og salgskursen på valuta, der altid opstår. Jo mindre spread, jo bedre. Disse spreads er en måde for bankerne at tjene flere penge i valutatransaktionen.