Lån trods rki

Det er faktisk muligt at låne penge online selvom du er registreret som dårlig betaler, men betingelserne er noget mere strikse, og du bør se dig ekstra godt for inden for dette specifikke lånesegment. Der er flere aktører, der kan hjælpe dig med et lån, selvom det udgør en større risiko for dem.

Lån med RKI

Lån trods rki
Før du laver en ansøgning, er det vigtigt at nærlæse, hvilke krav kreditoren stiller til dig som ansøger. Har du for nylig modtaget en anmærkning, kan det være svært at få ansøgningen bevilliget. Normalt kræver man, at der er gået et vist antal måneder siden den sidste anmærkning. Det er derfor bedst, hvis du udelukkende har ældre gæld/anmærkninger.
 


 
Kreditorer, som bevilliger lån trods RKI, kigger på dine forudsætninger for at kunne betale lånet tilbage. Har du en god betalingsevne, har du stadig en stor chance for at få tildelt et lån. Renten på lånet kan dog være noget højere end ved et lån, hvor du ikke er registreret som dårlig betaler.
 
Rentesatserne bliver normalt afgjort enkeltvis og afhænger af din økonomiske situation på ansøgningstidspunktet. Har du en god indkomst og få udgifter, kan du få tilbudt en lavere rente.
 
I dag tager det 5 år at slippe af med en registrering i RKI, medmindre du betaler gælden tilbage. På 5 år kan der ske mange drastiske hændelser i en persons liv og økonomiske forandringer, så efter denne periode får man altså en ny chance. Alle kan ende i en situation, hvor pengene ikke rækker, og hvor man ikke har nogen mulighed for at betale en eller flere regninger.
 
Arbejdsmarkedet i Danmark er uforudsigeligt, og derfor kan en persons indkomst også blive ændret ret drastisk og hurtigt, hvilket kan føre til en dårlig betalingsevne.
 

Betingelser

Kreditoren, som yder lån på trods af en betalingsanmærkning, kan stille forskellige krav. Generelt skal du have en god økonomi i den nuværende situation, selvom du er blevet registreret i registret over dårlige betalere. Du skal også være dansk statsborger, have en dansk registreret adresse og en bankkonto i dit eget navn.
 
Læs mere om betingelser på de enkelte selskabers hjemmesider for at finde ud af, hvilke betingelser der gælder for netop disse udbydere.
 

RKI rente

Et lån for dig med økonomiske vanskeligheder er dyrere end for en person med en stabil økonomi. Årsagen er den, at der ligger en større risiko for långiveren i at låne penge ud til dig, der har økonomiske vanskeligheder. Renten er baseret på grundlag af din økonomiske situation, såsom din indtægt, dine udgifter, og hvornår du sidst fik en anmærkning.
 
Hvis du er gældfri, og der ikke har været nogle negative ændringer i din økonomi i lang tid, ses det som noget positivt, og du kan være i stand til at få en bedre rentesats. Hvad der ofte tages i betragtning hos låneudbydere, er, om du stadig skal betale eksisterende lån eller kreditter ud i forbindelse med låneansøgningen.
 
Selv hvis du befinder dig i en vanskelig økonomisk situation, bør du forsøge at forhandle den rente, du får tilbudt af låneudbyderen. Især hvis den virker meget høj i forhold til en tilsvarende lånerente for et lån uden betalingsanmærkning. Det er ikke sikkert, at du får en bedre pris efter denne forhandling, men det er et forsøg værd, så lånet ikke bliver så dyrt.
 

Kreditvurdering

Der bliver altid foretaget en kreditvurdering i forbindelse med en låneansøgning. Selvom du allerede ved og har oplyst, at du har betalingsanmærkninger, så skal dette gennemføres. Ved en kreditvurdering undersøges alle de relevante oplysninger vedr. din økonomi.
 
Ud fra kreditvurderingen evaluerer låneudbyderen, om lånet kan bevilliges eller ej. I tilfælde af et afslag på baggrund af kreditvurderingen skal der angives en årsag.
 

Gebyrer

Der vil blive pålagt forskellige gebyrer, når du ansøger og modtager et lån, såsom opstartsgebyr, administrationsgebyr og renter. Der kan også pålægges andre gebyrer. Skulle sagen gå videre til næste instans, så tilføjes der et inkassogebyr fra en inkassovirksomhed.
 
I forbindelse med din låneansøgning findes der er en masse administrativt arbejde for kreditor i form af kontroller og kontraktarbejde. For dette arbejde opkræver virksomhederne ofte et sagsbehandlingsgebyr.
 
Du kan også blive pålagt en morarente, hvis fakturaen ikke er blevet betalt inden fakturaens forfaldsdato.
 
Rykkergebyr er et gebyr, der pålægges, når virksomheden ikke har modtaget en betaling på en faktura før forfaldsdatoen. Denne skal derefter sende endnu en rykker med et gebyr for at minde skyldneren om, at fakturaen stadig er ubetalt.
 
Det administrationsgebyr eller ekspeditionsgebyr, du betaler for administrativt arbejde, som virksomheden udfører i forbindelse med din faktura, inkluderer udskrivning på papir, kuverter og porto. Hvis du vælger at betale via en direkte debitering eller e-fakturering kan du slippe for gebyret.
 


 

Rådgivning og økonomitips

Jeg har gæld, kan jeg stadig optage et lån?
 
Hvis du har nuværende gæld og registreret I RKI?, er det svært at få godkendt et lån. Har din økonomi ændret sig, og er gælden gammel, kan du forklare din situation til kreditoren. Forklar, hvis du har en aktuel tilbagebetalingsplan, og hvordan denne er organiseret. Muligvis kan virksomheden gøre en undtagelse, men det hele afhænger af, hvordan din økonomiske situation ser ud her og nu.
 
Jeg har rigtig meget gæld, hvad gør jeg?
 
Hvis du har optaget rigtig meget gæld, er det en for stor risiko for en låneudbyder at give dig et lån. Er du i en sådan situation, bør du ikke optage et nyt lån, også selvom din låneansøgning faktisk bliver godkendt. Din økonomi vil være uoverskuelig, og du vil få alvorlige problemer med tilbagebetalingen.
 
Prøv at få etableret en ordentlig økonomi, før du indsender din låneansøgning. Der findes meget hjælp at hente hos kommunen. Der er også mulighed for at søge om gældssanering, hvis du vel at mærke opfylder betingelserne.
 
Er du registreret i RKI?, men ingen gæld.
 
Hvis du har en stabil indkomst og er gældfri, men har fået en eller flere anmærkninger i RKI registreret , er der gode chancer for, at du kan få et lån. De kriterier, du som ansøger skal opfylde, kan forefindes på udbydernes hjemmesider. Det kan også være godt at ringe til kundeservice, før du indsender din låneansøgning. Forklar din økonomiske situation, så de kan svare på, hvilke betingelser der skal opfyldes for at få tildelt et lån hos den pågældende udbyder.
 

Hvordan kan jeg forbedre mine egen økonomi?

Hvis du har gæld og har svært ved at få indtægter og udgifter til at gå hånd i hånd, har vi nogle tips, du kan afprøve. Hjælper disse ikke, vil vi råde dig til at søge professionel hjælp fra en finansrådgiver.

 • Få et komplet overblik over din indkomst og dine udgifter. Oplist dine udgifter og udregn din udestående gæld, sammenhold udgifter med indtægten.
 • Sig farvel til unødvendige udgifter såsom abonnementer og et umotiveret forbrug. Har du lån, så tjek, om du kan forlænge løbetiden, så det månedlige beløb bliver det lavere.
   
  Du kan også spare penge ved ikke at skulle betale faktureringsafgifter. Tjek, om du kan vælge en anden faktureringsmetode eller direkte debiteringer, som ikke koster dig noget.
 • Kontakt de kreditorer, hvor du har gæld, og forsøg at lave en betalingsplan med disse parter.
   
  Forklar din situation, og at hvis de ikke er villige til at hjælpe dig, kan din gæld havne hos fogeden. Er din gæld allerede havnet her, kan du stadig forsøge at foretage en betalingsplan sammen med kreditorerne. Således kan gælden løftes tilbage til kreditoren.
 • Sælg de ting, du ikke har brug for, og brug kontantbeløbet til at afvikle din gæld. Har du en formue i form af værdigenstande, bør du også overveje at sælge ud af denne.
 • Arbejd aktivt for at forbedre din økonomi.

 
Det er ikke kun lån, der bliver svære at få godkendt, når man er registreret som dårlig betaler. Alle ansøgninger bliver sværere at få igennem, og det kan endda være svært at få tildelt en bolig.
 
Før der ansøges om et lån, når du har en betalingsanmærkning, bør du tænke dig grundigt om. Sørg for, at du har de økonomiske forudsætninger for at kunne betale lånet tilbage, så du ikke får endnu en betalingsanmærkning. Din situation forværres betydeligt i en sådan situation. Det kan endda være svært at få lån fra mindre kreditforeninger, der tilbyder hurtiglån og sms-lån.